Hovedforretningsområder

Printz Advokatfirma
Bolig- og erhvervshandler

Byggeri

Tvister

Bolig- og erhvervslejeret

Offentlig ret

Kommunernes retsforhold

Havnenes retsforhold

Miljø- og planretlige forhold

Klientreferencer